Keresés

Zsidó naptár: 

5784. Niszán 15.

150 ÉVES A RUMBACH SEBESTYÉN UTCAI ZSINAGÓGA

A pompásan épült imaház egészen megtelt az ájtatosak és a hivatalos vendégek nagy számával. „(Z s i n a g ó g a – s z e n t e l é s.) Az ó-hitű zsidók Rombach-utczai zsinagógája ma délelőtt 9 órakor szenteltetett fel ünnepélyesen. A pompásan épült imaház egészen megtelt az ájtatosak és a […]