Keresés

Zsidó naptár: 

5784. Tammúz 8.

150 ÉVES A RUMBACH SEBESTYÉN UTCAI ZSINAGÓGA

A pompásan épült imaház egészen megtelt az ájtatosak és a hivatalos vendégek nagy számával.

„(Z s i n a g ó g a – s z e n t e l é s.) Az ó-hitű zsidók Rombach-utczai zsinagógája ma délelőtt 9 órakor szenteltetett fel ünnepélyesen. A pompásan épült imaház egészen megtelt az ájtatosak és a hivatalos vendégek nagy számával. Lányi úr, mint a pesti hitközség elnöke, felolvasván a templomépítési bizottság jelentését, valamint a Barnay titkár az alapkő számára rendelt magyar és héber szövegű okmányt, letétetett az alapkő, azután behozatván 24, gazdagon diszitett thora, a szent ládába helyeztetett, az „örök lámpa“ meggyújtásával befejeztetett az ünnepély első része. Azután az ünnepi szónoklat és a felavató ima következett, melyeket Pollak rabbinus mondott el, és ezzel az ünnepély véget ért”

– olvasható a Pesti Napló 1872. október 2-i számában megjelent híradásban, amelyet most mazsihisz.hu idézett fel.

A Rumbach zsinagóga felavatásának 150. évfordulója alkalmából megjelent írás szerint az építkezést több mint tíz éves előkészítő munka előzte meg, amely nem volt mentes a vitáktól és a feszültségektől. Az akkori hitközségi vezetés azonban olyan erélyesen lépett fel a zsinagóga építése mellett, hogy sikerült minden akadályt elhárítani, így 1872. október 1-én megtörténhetett az ünnepélyes avatás.

Forrás: https://akibic.hu/2022/10/03/150-eves-a-rumbach-sebestyen-utcai-zsinagoga/

Email
Facebook
LinkedIn